AVISO LEGAL

En cumprimento do deber de información que a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (artigo 10) establece para os provedores de servizos da sociedade da información, comunicámosche que a presente web é titularidade da seguinte sociedade mercantil:

  • MATTEL ESPAÑA, S.A., domiciliada en rúa Aribau, 200, 10º andar, 08036 Barcelona. Datos rexistrais: Rexistro Mercantil de Barcelona, Tomo 45223, Folio 54, Folla B-20733. CIF: A08842809.

O usuario pode contactar co titular deste sitio web mediante as seguintes canles de contacto:

  • Teléfono: +34 93 306 79 49.
  • Enderezo de correo electrónico: cservice@mattel.com.