D'entre tots els temes possibles per a un programa escolar, per què aquest?

Aquest programa de sensibilització neix amb l'objectiu d'ajudar a la transmissió de valors de respecte, contribuint a afavorir la igualtat real i efectiva entre nens i nenes, per ajudar-los a reflexionar sobre el seu propi potencial i creure en les seves possibilitats, de forma que puguin assolir les seves metes i aconseguir ser el que vulguin ser.

Creiem fermament en el poder dels nens i les nenes com a agents de canvi de la nostra societat, adquirint la competència social i ciutadana per relacionar-se i interactuar, interpretar de forma crítica els mitjans social i cultural des del principi de la igualtat i permetent que cada nen i nena desenvolupi un bon autoconcepte i adquireixi confiança sobre el seu potencial a través de la competència en autonomia i iniciativa personal.

En el programa "Tú Puedes Ser Lo Que Quieras" us oferim nous materials didàctics actualitzats i ara també vídeos, amb els quals podreu treballar amb l'alumnat

El descobriment i el valor del paper de la dona, tant al llarg de la història com actualment.
L'apoderament infantil, donant als nens i nenes les eines i el coneixement per elevar la seva confiança i potencial fins a aconseguir les seves metes i il·lusions.
La lluita contra els estereotips de gènere en l'àmbit laboral.
L'educació en la igualtat i els valors, mostrant models de professions no estereotipades.

Només un 7,5% dels referents que apareixen en els llibres de text són dones

Si no s'estudien, és com si no haguessin existit, d'aquí la necessitat de visibilitzar les enormes contribucions que han fet les dones al llarg de la història i de recuperar aquests referents essencials de la civilització.

Què diu la llei?

Per la seva banda la , continua amb aquest compromís i a través de les competències clau l'insereix en el currículum en diverses àrees curriculars.

Ciències de la Natura
Bloc 2.

L'ÉSSER HUMÀ I LA SALUT. Contingut: La igualtat entre homes i dones.

Ciències Socials
Bloc 3.

VIURE EN SOCIETAT. Contingut: Empleabilitat i esperit emprenedor.

Bloc 4.

LES EMPREMTES DEL TEMPS. Contingut: El temps històric i la seva mesura.

Valors Socials i Cívics
Bloc 1.

LA IDENTITAT I LA DIGNITAT DE LA PERSONA. Contingut: Desenvolupar el propi potencial mantenint una motivació intrínseca i esforçant-se per assolir els èxits individuals i compartits. Crear una imatge positiva d'un/a mateix/a prenent decisions meditades i responsables, basades en un bon autoconcepte.

Bloc 3.

LA CONVIVÈNCIA I ELS VALORS SOCIALS. Contingut: Comprendre la declaració d'igualtat de drets i la no discriminació per raó de sexe (...), analitzant-la en l'entorn social. Comprendre i valorar la igualtat de drets d'homes i dones.

D'altra banda, la Comissió d'Igualtat del Congrés ha aprovat recentment una iniciativa per augmentar la presència de dones en els llibres de text i reconèixer així el seu paper en la història, i es parla ja d'una propera assignatura obligatòria sobre igualtat.