Eskola-programa baterako gai posible guztien artean, zergatik hau?

Sentsibilizazio-programa honen helburua errespetuzko balioak helaraztea da, neska eta mutilen arteko egiazko eta benetako berdintasunari lagunduz, bere potentzial propioari buruz hausnartzen laguntzeko, beren aukeretan sinistu dezaten , beren helburuak lortu eta izan nahi dutena izatea lor dezaten.

Irmo sinesten dugu neska-mutilek gure gizartean aldaketaren eragile izateko duten boterean, Gizarte-gaitasuna eta herritarra bereganatuz, harremanak izateko eta elkar eragiteko, gizarte- eta kultura-bitartekoak modu kritikoan interpretatzeko, berdintasunaren printzipiotik, eta neska-mutil bakoitzak auto-kontzeptu egokia garatu dezan eta bere potentziala bereganatu dezan, pbere Autonomia eta ekimen pertsonaleko gaitasunari esker..

"Tú Puedes Ser Lo Que Quieras" programan eguneratutako material didaktiko berriak eskaintzen dizkizugu, eta oraingoan baita bideoak ere, zeinekin zure ikasleekin lan egiteko aukera izango duzun.

Emakumearen papera ezagutzea eta balioestea, bai Historian zehar, baita gaur egun ere.
Haurren ahalduntzea, bere konfiantza eta potentziala areagotzeko tresnak eta ezagutza emanez, bere helburuak eta ilusioak lortzeko.
Genero-estereotipoen aurkako borroka, lan-esparruan.
Berdintasunean eta balioetan heztea, estereotiporik gabeko eredu profesionalak erakutsiz.

Testu-liburuetan ageri diren erreferenteen %7,5 besterik ez dira emakumeak.

Ikasten ez badira, existitu ez balira bezala da; beraz, beharrezkoa da emakumeek Historian zehar egindako ekarpen itzelak ikusaraztea, baita Zibilizazioaren funtsezko erreferente horiek berreskuratzea ere.

Zer dio legeak?

Bestalde, la , konpromiso horri eusten diobere helburuetan, eta Gaitasun Gakoen bitartez eta curriculumean txertatuta zenbait curriculum-alorretan.

Natur Zientziak
2. Blokea

GIZAKIA ETA OSASUNA. Edukia: Gizon eta emakumeen arteko berdintasuna.

Gizarte Zientziak
3. Blokea

GIZARTEAN BIZITZEA. Edukia: Enplegagarritasuna eta izpiritu ekintzailea.

4. Blokea

DENBORAREN AZTARNAK. Edukia: Denbora historikoa eta haren neurria.

Gizarte balioak eta gizabidezkoak
1. Blokea

PERTSONAREN IDENTITATEA ETA DUINTASUNA. Edukia: Norberaren potentziala garatu, motibazio intrintsekoa mantenduz eta arrakasta indibidual eta partekatuaren lorpenerako esfortzua eginez. Norberaren irudi positiboa eraiki aurretiaz ausnartutako erabaki arduratsuak hartuz, autokontzeptu on batean oinarritutakoak.

3. Blokea

ELKARBIZITZA ETA GIZA BALOREAK. Edukiak: Berdintasun eskubideen deklarazioa eta sexu diskriminazio eza (…) ulertu, inguru sozialean aztertuz. Gizonen eta emakumeen eskubide berdintasuna ulertu eta baloratu.

Bestalde, Legebiltzarreko Berdintasun Batzordeak duela gutxi ekimen bat onartu du, emakumeek testu-iburuetan duten presentzia areagotzeko eta, modu horretan, Historian izandako beharrezko papera aitortzeko, eta dagoeneko Berdintasunari buruzko ikasgai bat aipatzen da.